Księga znaku

Podstawowa / skrócona księga znaku

Podstawowa księga znaku, zwana również skróconą księgą znaku (ang. brand book) to opracowanie standaryzujące oraz opisujące projekt logo, zawiera zwykle opis budowy logo, przykłady jak powinno być stosowane oraz jakie zastosowanie nie jest dozwolone.

Podstawowe elementy księgi znaku:

  • wygląd logo
  • siatkę naniesioną na znak
  • warianty kolorystyczne znaku
  • wielkość minimalną znaku
  • opis kroju pisma
  • zasady i przykłady dozwolonego wykorzystania znaku
  • zasady i przykłady niedozwolonego wykorzystania znaku

 
Księga znaku Białystok, Warszawa
 

Pełna księga znaku

Bardziej obszerne księgi znaku zawierają szczegółowe opracowanie oraz konkretne projekty realizacji z użyciem logo/logotypu (projekty wizytówek, papieru firmowego, wyglądu koncepcyjnego strony internetowej, przykłady reklam oraz oznacznia informacyjnego budynków itd.). Zasady, które zawierane są w księdze znaku powinny być bezwzględnie przestrzegane, aby spójność przekazu nie została zachwiana, co w następstwie mogłoby prowadzić do niejednolitego wizerunku firmy czy też marki.
Przeczytaj więcej – Projekt logo z księgą znaku